DA! Festival
  • Prirodne forme
  • Lidija Boševski
Prirodne forme
Opis radionice

Uvodno predstavljanje prirodnih materijala i mogućnosti primjene. Prezentacija izrade bazičnog objekta u glini te vođenje polaznika u izradi vlastitog. Preoblikovanje napravljene osnovne forme u slobodnu, prirodnu, uz pomoć prirodnih alata.

Biografija predavača

Lidija Boševski završila je Školu primijenjene umjetnosti, a zatim na Tehnološkom fakultetu - studij Dizajna tekstila i odjeće. Godine 2002. njezin se fokus širi na medij keramike, razvija nove kreativne pristupe kroz istraživanja i upotrebu pronađenih prirodnih materijala.

Datum održavanja

13.05.2023.

Vrijeme održavanja

10-15 H

Mjesto održavanja

Atelier Owl, Vlaška 81a, Zagreb