DA! Festival
  • Tvoje oči u mojim rukama
  • Sven Sorić
Tvoje oči u mojim rukama
Opis predavanja

Samoanaliza dizajnerskih projekata koje je obilježio intenzivan proces suradnje s drugim dizajnerima, umjetnicima ili suradnicima drugih struka - ali i priča o bijegu iz bivše struke i o tome kako na svakodnevni rad utječe suživot i su-rad unutar neformalnog kolektiva okupljenog oko radnog prostora.

Biografija predavača

Sven Sorić je freelance grafički dizajner čija se praksa fokusira na dizajn knjiga, publikacija i vizualnih identiteta većinom za nezavisnu kultrnu i muzičku scenu, akademske i institucije u kulturi. Samostalni je umjetnik, član upravnog odbora HDD-a i sustanar u kolektivu M28.

Datum održavanja

14.05.2023.

Vrijeme održavanja

17-18 H

Mjesto održavanja

STUDIJ DIZAJNA, Frankopanska 12