DA! Festival
  • Too emotional to be cool
  • Josipa Tadić
Too emotional to be cool
Opis predavanja

Posljednjih nekoliko godina kontinuirano razvijam samoinicirane radove koji su postali jedna od mojih najvećih strasti. Kroz njih nalazim slobodu izražavanja koja je utemeljena na radosti same izrade i povezivanju emocija, boja i oblika. Kroz predavanje ću se osvrnuti na radove različitih tehnika i namjena — od kolaža, digitalnih ilustracija, animacija do grafičkog dizajna i radova od tekstila. Provesti ću vas detaljnije kroz procese kako bi vam približila svoje metode koje su, neke slučajno, neke namjerno, postale dio mog svakodnevnog rada. Kroz radove ću se također dotaknuti razlika u pristupu projektima s briefom i bez, tj. spajanju i razdvajanju dizajna i umjetnosti.

Biografija predavača

Josipa Tadić živi i radi u Zagrebu. Diplomirala je industrijski dizajn na Studiju dizajna, nakon čega započinje praksu u umjetničkom kolektivu Oaza. U zadnje nekoliko godina izlagala je na nekoliko žiriranih grupnih izložbi od koje su neke 36 mountains u Zagrebu, Perfect disaster (Novo doba) u Beogradu, Shaped Shapes (Galerija Siva) u Zagrebu.

Datum održavanja

14.05.2023.

Vrijeme održavanja

18-19 H

Mjesto održavanja

STUDIJ DIZAJNA, Frankopanska 12