DA! Festival
  • Memogram
  • Ivan Gundić
Memogram
Opis predavanja

Jedinstvena sposobnost medija fotografije da očuva i evocira sjećanje posebno se očituje u kulturi i tradiciji obiteljskog fotografiranja. Unutar obiteljskog albuma, fotografije učinkovito djeluju kao vjerodostojni produžeci onih kojih više nema. Značenje, odnosno sjećanje u fotografijama tako lako obitava prvenstveno zbog vizualne sličnosti snimljenog prizora sa stvarnim svijetom. Odemo li korak dalje i za primjer uzmemo srebro želatinsku fotografiju, nastalu kemijskim procesom djelovanja svjetla na fotopapiru, možemo pričati i o prenošenju značenja putem otiska ili traga koji je osoba svjetlom ostavila u slojevima srebra koji čine fotografsku sliku kao njena osnovna kemijska komponenta. „Memogram“ je multimedijalni rad u kojemu sam se, promatrajući medij fotografije u kontekstu obiteljskog arhiva, bavio temama koje s fotografijom najčešće i povezujem, a to su vrijednost i memorija. Rad prikazuje radikalan postupak uništenja crno bijelih srebro-želatinskih fotografija iz mojeg obiteljskog arhiva te njihova topljenja kako bi se daljnjom kemijskom obradom iz njih izvadilo čisto srebro. Proces nestajanja lica i prizora s fotografija te njihovog pretvaranja u crni talog bilježio sam fotografiranjem u sekvencama te videom kojemu sam ubrzao trajanje kako bih naglasio prolazak vremena. Rezultat je kovanica od 490mg čistog srebra koja, zbog upisanog dodatnog značenja djeluje kao novi memorijski objekt, a svedena na svoju elementarnu razinu ona traje vječno.

Biografija predavača

Ivan Gundić rođen je u Koprivnici 1993. godine. Završio je preddiplomski studij na Fakultetu političkih znanosti i diplomski studij fotografije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Dobitnik je dviju Rektorovih nagrada te dekanove nagrade za diplomski rad. Bavi se temama memorije, jezika, društva, ideologije i identiteta. Poseban interes pokazuje za eksperimentiranje sa samim medijem fotografije, alternativnim poimanjima procesa i tehnika fotografiranja, kao i za kombiniranje fotografije i drugih medija. 2018. godine predstavio se samostalnom izložbom u sklopu međunarodnog festivala fotografije Organ Vida. U 2021./2022. godini izlagao je samostalno u Galeriji F8 u Zagrebu, Galeriji Kazamat HDLU Osijek, AK galeriji u Koprivnici, Salonu Galić u Splitu. Dobitnik je Nagrade Ivan Ladislav Galeta u sklopu Međunarodnog studentskog biennala te nagrade MLU u sklopu 36. Salona mladih HDLU.

Datum održavanja

07.05.2023.

Vrijeme održavanja

19-20 H

Mjesto održavanja

STUDIJ DIZAJNA, Frankopanska 12